HAVALANDIRMA TESİSATI

İçinde bulunulan ortamdaki atık gazların ve hava le taşınan katı partiküllerin ortamdan uzaklaştırılmasını sağlamak ve (isteğe bağlı olarak şartlandırma yöntemi ile ısıtılmış veya soğutulmuş) temiz hava sağlanarak ortamın yaşam konforunun arttırılmasını sağlamakta kullanılan mekanik havalandırma uygulamalarında Yıl-dız Mekanik firması olarak siz değerli müşterilerimize ücretsiz keşif, projelendirme ve taahhüt uygulamalarımız ile hizmet vermekteyiz. Bu kapsamda verdiğimiz hizmetlerden bazıları şunlardır;
1- Egzoz emiş sistemleri
a- Duman&kirli hava emiş sistemleri
b- Toz emiş sistemleri
c- Sıcak hava emiş sistemleri
d- Nemli hava emiş sistemleri
2- Taze hava sağlama sistemleri
a- Şartlandırılmış taze hava sağlama sistemleri
b- Hijyenik&filtrelenmiş taze hava sağlama sistemleri (yüksek hijyen kriterleri gerektiren ameliyathane havalandırmaları, ilaç fabrikaları ile class 10.000 ve class 100.000 sınıfında üretim yapılan ortamlardaki taze hava sağlama uygulamaları bu kapsamdadır)
c- Isıtma ve/veya soğutma amaçlı taze hava sağlama sistemleri
3- Sığınak havalandırması sistemleri (Sığınak yönetmeliğine uygun projelendirilen emiş ve taze hava sistemleri ve radyoaktif filtre sistemleri bu kapsamdadır)
4- Otopark havalandırması sistemleri (kanallı sistem uygulamaları ile jetfanlar ile projelendirilmiş emiş sistemleri bu kapsamdadır)
5- Basınçlandırma sistemleri (yangın merdivenlerinin, koridorların, asansör kulelerinin basınçlandırma sistemleri bu kapsamdadır)
6- İzolasyon sistemleri (ısı ve ses izolasyon sistemleri bu kapsamdadır)
7- Isı geri kazanım sistemleri (enerji geri kazanımını hedefleyen sistemlerdir)
8- Konfor havalandırması (yaşam konforunun arttırılması amacıyla ısıl stres, gürültü stresi ve radyasyon stresini azaltma odaklı projelendirilen havalandırma sistemleri bu kapsamdadır)